Efter söndagens match riktades dödshot och rasistiska tillmälen mot spelare i IFK Göteborg.


Säkerheten kring laget förstärktes omedelbart enligt klubbens rutiner.
Alla i IFK Göteborg tar kraftigt avstånd från de oacceptabla handlingarna.
Krav och förväntningar hör till fotbollen.

Hot till livet och trakasserier gör inte det.
Att prestera under press är en sak, men ingen spelare eller ledare presterar bättre av hot och hat.

På söndagskvällen gick flera personer över mer än en gräns när de riktade dödshot och rasistiska tillmälen mot spelare och även kontaktade familjemedlemmar för att göra samma sak.

IFK Göteborgs spelare, ledare, övriga anställda och styrelse tar kraftigt avstånd mot handlingarna.
Handlingarna kommer att polisanmälas och klubben har vidtagit de nödvändiga åtgärder som står till buds.

Det vi behöver nu är ett enat IFK Göteborg.
Vi behöver allas fortsatta positiva stöd – inte hot och trakasserier för det hör inte hemma i vår förening.
Tillsammans ska vi vända detta.

IFK Göteborg kommer inte att kommentera detta ytterligare.
Nu läggs fullt fokus på att förbereda oss för nästa träning och nästa match.